Przedstawiamy Instytucje i Przedsiębiorstwa z którymi współpracujemy przy realizacji naszych celów:

Stowarzyszenie

Dębicki Klub Biznesu

Fundacja

Generator Inspiracji

Rzeszów

Urząd Marszałkowski

ROPS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Akademia Aktywnych Obywateli

Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Fundacja SMK

Fundusz Lokalny

Stowarzyszenie

Partnerstwo dla ziemi niżańskiej