20 marca na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. Według Międzynarodowej Organizacji Zdrowia z pewną formą niepełnosprawności na świecie żyje około 1 miliard ludzi. Grupa osób dotkniętych tym problemem wzrasta w przypadku starzejących się społeczeństw, gdzie ograniczenia związane z wiekiem są doświadczeniem coraz szerszej części ludności.
W naszym kraju żyje prawie 6 milionów osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wśród nich 46% stanowią osoby z niepełnosprawnością psychiczną, 7,9% mentalną i 2,5% z intelektualną. Celem Światowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych jest zwiększenie świadomości publicznej na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne i potrzeby konkretnych działań w kierunku ich likwidowania. MDION to dzień na refleksje dla ludzi zdrowych, refleksje dotyczącą wartości zdrowia i pomocy osobą, które tego bardzo potrzebują. Poświęcone danemu zagadnieniu święto stwarza okazję do budowania przeświadczenia, że usuwanie ograniczeń i tworzenie płaszczyzny do wspólnego funkcjonowania dla osób z różnymi kategoriami sprawności, jest celem wzbogacającym społeczność i przynoszącym obustronne korzyści.