Bądź modny! Nie zaczynaj przygody z narkotykami!

Dowiesz się jak rozpoznać objawy zatrucia narkotykami, a także w jaki sposób możesz udzielić pomocy.

Świadomość i Zdecydowane działania to podstawa.

Jeśli podejrzewasz, że znajomi używają narkotyków nie bądź obojętny: zgłoś rodzicom, wychowawcy, pedagogowi lub zadzwoń na OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA „Narkotyki – Narkomania” 801 199 990.Nawet jednorazowe użycie narkotyku może spowodować nieodwracalne, negatywne skutki nie tylko dla Ciebie, ale także dla Twoich bliskich. Pomyśl, zanim spróbujesz.

0
Liczba procesów /rok
0
Zgonów /rok
0
Liczba wykrytych użytkowników
0
Leczone osoby /rok

PRAWNE KONSEKWENCJE POSIADANIA NARKOTYKÓW:

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii:Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.Kto posiada znaczne ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU ZATRUCIA NARKOTYKAMI

Zadzwoń pod nr 999 lub 112 i wezwij pogotowie ratunkowe. Umieść poszkodowanego w przewiewnym pomieszczeniu, wyprowadź z miejsca, gdzie jest głośna muzyka
i pulsujące światła. Nie zostawiaj go samego, poczekaj do przyjazdu pogotowia ratunkowego. Spróbuj dowiedzieć się jakich narkotyków użył poszkodowany. Jeśli posiada przy sobie opakowania czy leki koniecznie je zachowaj. Przekaż wszystkie informacje załodze karetki.

Zadzwoń 999 | 112

KONKURS Z NAGRODAMI

Rozwiąż krzyżówkę i wygraj atrakcyjne nagrody. Odpowiedzi znajdziesz w treści broszury. Litery z wyznaczonej kolumny utworzą hasło. Prześlij je na adres biuro@dlaciebiekonkurs.org Na odpowiedzi czekamy do 20 X 2014 r. Wśród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 10 atrakcyjnych nagród.

Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

ROPS Fundacja Dla Ciebie

“Wiedza i jej świadome wykorzystanie to podstawa.”

Oddajemy do Waszych rąk publikację, która zawiera podstawowe informacje na temat narkotyków, opisuje fazy uzależnienia, zagrożenia, które niesie za sobą uzależnienie oraz prawne konsekwencje posiadania narkotyków. Dowiesz się jak rozpoznać objawy zatrucia narkotykami, a także w jaki sposób możesz udzielić pomocy.” – Zespół Fundacja Dla Ciebie

Zapraszamy do pobrania broszury

POBIERZ DOKUMENT