Zgłoszenie

Zapraszamy do pobrania zgłoszenia uczestnictwa w programie

Nie czekaj aż będzie za późno – sam uratuj swoje dziecko współfinansowanego z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne
Zgłoszenie

Fundacja Dla Ciebie zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy pediatrycznej w związku z realizacją projektu „Nie czekaj aż będzie za późno – sam uratuj swoje dziecko”

Współfinansowanego z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskie”.

Szkolenia będą obejmowały następujące zagadnienia:

 • odmienności anatomiczne i fizjologiczne u dzieci,
 • przyczyny zagrożenia u dziecka, ocena stanu dziecka,
 • postępowania z dzieckiem nieprzytomnym,
 • układania dziecka w pozycji bezpiecznej,
 • sprawdzanie świadomości, udrażnianie dróg oddechowych,
 • sprawdzanie oddechu i oznak krążenia,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt,
 • zasady postępowania w urazach (złamania, zwichnięcia, krwotoki, oparzenia, urazy poszczególnych części ciała),
 • zasady postępowania w nagłych stanach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka (drgawki gorączkowe, epilepsja, ostra reakcja uczuleniowa, zatrucia, zadławienia, podtopienia, atak astmy oskrzelowej, atak padaczki),
 • zespół nagłej śmierci łóżeczkowej SIDS,
 • wzywanie ratownictwa medycznego
Każdy uczestnik zobowiązany będzie do uczestnictwa w 100% godzin szkoleń oraz do wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie.
REGULAMIN SZKOLENIA

Szkolenia z pierwszej pomocy skierowane są dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży, przyszłych rodziców, rodziców oraz opiekunów dzieci do lat 7.

Celem projektu jest przekazanie informacji dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy oraz nabycie przez uczestniczki i uczestników szkoleń umiejętności opanowania strachu i niepewności, szybkiego reagowania i podejmowania decyzji oraz prawidłowego rozpoznawania w stanach zagrożenia życia lub zdrowia dzieci. Oprócz wiedzy teoretycznej szkolenia będą nastawione na przekazanie uczestnikom szkoleń umiejętności praktycznych. Kursanci otrzymają certyfikaty ukończenia kursu, potwierdzające praktyczne umiejętności ratowania życia.

„Projekt dofinansowany z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskie”

W związku z realizacją projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, która finansowana jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Fundacja Dla Ciebie z siedzibą w Rzeszowie prosi o wycenę przeprowadzenia 6 szkoleń w grupach po 10 osób z zakresu pierwszej pomocy pediatrycznej. (w okresie od 20.10.2014 do 10.12.2014, miejsce szkolenia Rzeszów)

Szkolenia z zakresu stanów zagrożenia życia u dzieci, oraz postępowanie w ramach pierwszej pomocy obejmujące:

odmienności anatomiczne i fizjologiczne u dzieci | przyczyny zagrożenia u dziecka | ocena stanu dziecka | postępowania z dzieckiem nieprzytomnym | układania dziecka w pozycji bezpiecznej | sprawdzanie świadomości | udrażnianie dróg oddechowych, sprawdzanie oddechu i oznak krążenia | resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt | zasady postępowania w urazach (złamania, zwichnięcia, krwotoki, oparzenia, urazy poszczególnych części ciała | zasady postępowania w nagłych stanach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka (drgawki gorączkowe, epilepsja, ostra reakcja uczuleniowa, zatrucia, zadławienia, podtopienia, atak astmy oskrzelowej, atak padaczki) | zespół nagłej śmierci łóżeczkowej SIDS | wzywanie ratownictwa medycznego.

Oprócz wiedzy teoretycznej zależy nam, aby uczestnicy zdobyli przede wszystkim umiejętności praktyczne(szkolenia na fantomach dziecięcych). Kursanci powinni otrzymać zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu.