Fundacja Dla Ciebie – zapraszamy do kontaktu

Dane teleadresowe:
ul. Warszawska 16/44 | 35-205 Rzeszów
e-mail: biuro@dlaciebie.org
tel. 17 787 60 31 | fax. 17 715 03 01

Będąc organizacją pozarządową działamy na zasadach Non-Profit. Naszym głównym celem jest promowanie i szerzenie postaw prowadzących do poprawnego rozumienia zachodzących obecnie zmian zarówno w kwestiach społecznych, proekologicznych jak i edukacyjnych. Ufamy iż dzięki temu nasze społeczeństwo będzie świadomie podejmować właściwe decyzje związane z przyszłością naszą i naszej planety.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu i wspólnego dialogu.