Fundacja dla Ciebie ogłasza konkurs literacki pt. „Kartka z pamiętnika”.

Inicjatywa skierowana jest do seniorów zamieszkujących tereny województwa podkarpackiego.Tematyka prac konkursowych jest bardzo szeroka. Praca ma być nawiązaniem do tematu konkursu: może to być jeden z najciekawszych, najszczęśliwszych, najweselszych, historycznych, smutnych dni z życia seniora.

Niezbędnym warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie pracy za pośrednictwem poczty lub dostarczenie jej osobiście do siedziby Fundacji dla Ciebie ( ul. Warszawska 16/44 35-205 Rzeszów) w terminie od 20.08.- 20.10.2015 r.

Praca konkursowa musi zawierać:

tytuł własny
czcionka czytelna ( 12 ptk)
telefon i adres kontaktowy

być w objętości nie większej niż dwie strony maszynopisu, wydruku komputerowego (format A-4) lub trzy strony papieru kancelaryjnego zapisanego pismem czytelnym.

zgoda na umieszczenie pracy na stronie www fundacji o treści: “W związku z projektem „Kartka z pamiętnika” wyrażam zgodę na umieszczenie mojej pracy na stronie www Fundacji dla Ciebie”

Dla zwycięzców konkursu (I, II i III miejsce) przewidziano „cenne, ciepłe i wygodne” nagrody rzeczowe- komplety pościeli wełnianej z kaszmiru.

Zapraszamy do udziału!