Dzieci w sieci

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka w Internecie.

Internet pozwala dzieciom rozwijać swoje zdolności, ułatwia komunikację, pomaga w edukacji, może ułatwić dziecku zdobywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności takich jak logiczne myślenie, czy też szybkie i celne podejmowanie decyzji. Nie możemy jednak zapomnieć ze , z korzystaniem z Internetu wiążą się zagrożenia. Dotyczy to przede wszystkim dzieci, ponieważ to one są najbardziej narażone na wszystkie niebezpieczeństwa związane z codziennym korzystaniem z sieci. Zagrożenia wnikające z niekontrolowanego dostępu do Internetu, który jest skarbnicą wszelkiej wiedzy i informacji może stać się zagrożeniem podatnej na manipulacje niedojrzałej psychiki dziecka.

Każdy rodzic powinien być świadom zagrożeń, jakie niesie korzystanie z komputera i Internetu przez jego dziecko i wiedzieć powinien, jak zabezpieczyć komputer, aby dziecko mogło niego korzystać bezpiecznie – bez obaw, że stanie się mu wielka krzywda.

Zapoznaj dziecko z zasadami bezpieczeństwa w Internecie

Naucz dziecko zwracać uwagę na zagrożeniach związanych z nawiązywaniem nowych kontaktów przez Internet. Rozmawiaj z dzieckiem o wszelkich możliwych niebezpieczeństwach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania. Przypominaj, że nie można od razu ufać osobom poznanym w sieci, ostrzegaj przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę.

Rozmawiaj z dzieckiem o ryzyku jakie niesie ze sobą umawianie się na spotkania z osobami poznanymi przez Internet

Wyjaśnij dziecku, że do kontaktów nawiązanych przez Internet należy podchodzić tak samo jak to tych w świecie rzeczywistym. Dlatego każda rozmowa z obcą osoba prze z Internet musi być traktowana tak samo jak rozmowa z obcą osobą na ulicy

Naucz dziecko chronienia prywatnych danych

Dostęp do wielu stron, również tych przeznaczonych dla najmłodszych użytkowników Internetu często wymaga podania danych takich jak imię czy nazwisko. Dawaj dziecku dobry przykład, pamiętaj, by nie publikować fotografii swojego dziecka i je przestrzegaj upowszechnianiem swoich zdjęć. Naucz dziecko korzystać z platform oraz narzędzi, które dają możliwość nadawania dostępu tylko wybranym odbiorcom

Bądź wyrozumiały

Niestety często zdarza się, że mali internauci przypadkowo znajdują się na stronach skierowanych do osób dorosłych, jednak w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Trzeba pamiętać, że zapoznanie się z takimi treściami może pozostawić trwały ślad w psychice dziecka. Rozmawiaj z dzieckiem, tak by wiedziało że zawsze może powiedzieć o tego typu sytuacjach osobie dorosłej i zaufanej.

Naucz krytycznej postawy do informacji znajdujących się w Sieci

Internet pozwala dzieciom rozwijać swoje zainteresowania i uzupełniać wiedzę szkolną. Uświadamiaj dziecko, że nie wszystkie znalezione w Internecie informacje są prawdziwe. Razem z dzieckiem weryfikuj znalezione treści i dane ucząc przy okazji korzystania z innych wiarygodnych źródeł takich jak encyklopedie czy słowniki.

Aby ograniczyć bezbronność swojego dziecka, naucz je jak zachować ostrożność, na przykład:

  • Używaj tylko pierwszego imienia lub pseudonimu
  • Nigdy nie podawaj numeru telefonu ani adresu
  • Nigdy nie wysyłaj swoich zdjęć
  • Nigdy nie zgadzaj się na spotkanie z osobą poznaną przez Internet bez żadnego nadzoru

Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie.
Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) Twoje dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.).

Kontroluj które witryny Twoje dzieci odwiedzają
Nie jesteś w stanie zawsze być przy swoim dziecku, kiedy korzysta z Internetu. Możesz jednak później sprawdzić, które witryny odwiedziło Twoje dziecko.

Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści.

Zmień ustawienia przeglądarki, by wszystkie niedozwolone treści były blokowane i filtrowane. Oprócz tego, bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z ciekawymi stronami internetowymi

Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko.

Aby chronić swoje dziecko przed kontaktowaniem się z obcymi osobami za pomocą komunikatorów internetowych, skonfiguruj tak swoje oprogramowanie, aby przyjmowało wiadomości tylko od zatwierdzonych osób.

Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami.

Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa.

Wraz z rozwojem nowych technologii i wzrostu ich znaczenia w codziennym życiu człowieka liczba rodzajów zagrożeń w sieci stale się powiększa. Dostęp dziecka do nieodpowiednich dla niego treści – to obok cyberprzemocy, niebezpiecznych kontaktów, ryzyka nadużywania Internetu, czy naruszeń prywatności , jedno z wielu zagrożeń czyhających na młodych internautów w sieci. Na co powinni zwrócić uwagę rodzice, gdy ich pociecha korzysta z Internetu?

Cyberprzemoc

Wstawianie do Internetu zdjęć , publikowanie obraźliwych wpisów przedstawiających dziecko w ośmieszającej je sytuacji czy przedstawianie go złym świetle, jest niestety coraz częstszym zjawiskiem. Takie sytuacje na pozór niewinne, potrafią wyrządzać bardzo dużą krzywdę, a dla dziecka mogą być one osobistą tragedią.

Wirtualny świat

Ustal z dzieckiem maksymalny czas jaki może spędzać przed komputerem. Zwracaj uwagę na niepokojące sygnały, jeśli dziecko zaczyna zaniedbywać inne sfery życia takie jak lekcje czy czas dotychczas spędzany w towarzystwie kolegów , a jedyną forma spędzania wolnego czasu staje się komputer, może to być sygnałem że rozwija się uzależnienie od komputera lub Internetu.

Niebezpieczne treści

Do materiałów zawierających treści takie jak pornografia czy przemoc czy agresja można się dostać w bardzo prosty sposób, zwłaszcza jeśli komputer z którego korzysta mały internauta nie ma filtrów dostępu i uprawnień dla dzieci.

Fundacja dla Ciebie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym przeznaczonym dla dzieci szkół podstawowych w województwie podkarpackim.

Prace mogą być wykonywane przez uczniów w domu lub na lekcjach plastyki w szkole. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz posiadać adres i numer telefonu do osoby dorosłej (rodzica, opiekuna).

Prace należy wysyłać na adres: ul. Warszawska 16/44, 35-205 Rzeszów, w terminie do 30 czerwca 2015r. (decyduje data wpływu)

 Na zwycięzców (autorów 2 najlepszych prac) czekają cenne nagrody w postaci zestawów pościeli dziecięcej z kaszmiru.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
Małgorzata Wach
tel: (+48) 17 787 60 31
mail: biuro7@dlaciebie.org

Beata Wit
tel: 725 667 705
mail: biuro@dlaciebie.org