Działania na rzecz społeczeństwa

Fundacja Dla Ciebie jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa aktywnego, podejmującego działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, reagującego na potrzeby społeczności lokalnej i osób indywidualnych, a także zainteresowanego środowiskiem lokalny.

Skupiamy się na aktywizacji społeczno- kulturalnej obywateli, rozwoju osobisty, a także integracji różnych grup społecznych. Wierzymy iż dzięki tym działaniom przyczynimy się do zwiększenia samoświadomości jednostki a tym samym przyczynimy do rozwoju społecznego w którym każda jednostka będzie brać czynny i aktywny udział.

Na co jesteśmy ukierunkowani

   • Staramy się zwiększać samoświadomość społeczną poprzez szkolenia,
   • Działając w obszarach lokalnych dbamy o odpowiedni przekaz informacji
   • Skupiamy się na lokalnej ludności i jej potrzebach,
   • Poznajemy problemy w miejscu gdzie powstają i staramy się je rozwiązywać,
   • Pracujemy u podstaw i staramy się rozwijać dzięki zdobytemu doświadczeniu.
Największym problemem jest dotarcie do odpowiednich ludzi który swą wiedzą i doświadczeniem wspomogą nas w dążeniu do celu …
Pan W,, Beneficjent
Dzięki lokalnemu wsparciu udało nam się osiągnąć wyznaczone cele i zwiększyć konkurencyjność naszego gospodarstwa, sami nie dalibyśmy rady …
Pani B,, Beneficjent
Dzięki naszemu wsparciu lokalna społeczność otrzymuje niezbędne materiały i pomoc dydaktyczną …
BB, , Współpracownicy
Dzięki wsparciu społeczeństwa zwiększamy ich świadomość i pozwalamy by środki trafiały bezpośrednio do najbardziej potrzebujących …
ZadDez, Współpracownicy
Rozpoznanie potrzeb to jeden z etapów realizacji naszych celów, innym równie ważnym jest precyzyjne edukowanie i wspieranie …
Saed,, Współpracownicy