Działania ekologiczne

Jako fundacja non-profit wspieramy upowszechnianie i promocję inicjatyw w zakresie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju poprzez wpływanie na zmianę postaw na proekologiczne oraz dostarczanie odpowiednio przygotowanej informacji o zjawiskach przyrodniczych.

Chcemy wspierać rozwój społeczeństwa, proponować nowe rozwiązania oraz upowszechniać sprawdzone wzory działań, aby przyczynić się do pozytywnych zmian w stanie środowiska naturalnego.

Dlaczego ekologia

Dzięki odpowiednim działaniom proekologicznym wpływamy na postrzeganie ekologii przez kolejne pokolenia.
Edukacja ekologiczna jest ważnym elementem który w znaczący sposób przyczynia się do poprawy jakości życia i zdrowia obecnego i przyszłego społeczeństwa.
Dzięki promowaniu rozwiązań takich jak np. sortowanie śmieci, odnawialne źródła energii czy też jej oszczędzani przyczyniamy się do zmniejszenia zanieczyszczenia naszej planety.
KontaktKontakt

Ekologia to bardzo ważny element naszego życia i planety na której istniejemy

Działania proekologiczne i odpowiednie szkolenia pozwalają na samostanowienie o naszej przyszłości