Nasza misja

Misją Fundacji Dla Ciebie jest wspieranie rozwoju kapitału intelektualnego społeczeństwa poprzez inicjowanie oraz dofinansowanie działań pozwalających zdobywać wiedzę z wielu dziedzin oraz przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości oraz wspieranie aktywnych metod nauczania.

Nasze cele

Naszym celem jest promowanie kształcenia ustawicznego, rozwijanie kompetencji społecznych oraz realizacja projektów edukacyjnych i kulturalnych, dzięki którym staramy się zwiększać samoświadomość jednostki w społeczeństwie. Dzięki tym działaniom przyczyniamy się do poprawy jakości życia społecznego.

Uwagi naszych klientów

Największym problemem jest dotarcie do odpowiednich ludzi który swą wiedzą i doświadczeniem wspomogą nas w dążeniu do celu …
Pan W,, Beneficjent
Dzięki lokalnemu wsparciu udało nam się osiągnąć wyznaczone cele i zwiększyć konkurencyjność naszego gospodarstwa, sami nie dalibyśmy rady …
Pani B,, Beneficjent
Dzięki naszemu wsparciu lokalna społeczność otrzymuje niezbędne materiały i pomoc dydaktyczną …
BB,, Współpracownicy
Dzięki wsparciu społeczeństwa zwiększamy ich świadomość i pozwalamy by środki trafiały bezpośrednio do najbardziej potrzebujących …
ZedDez, , Współpracownicy
Rozpoznanie potrzeb to jeden z etapów realizacji naszych celów, innym równie ważnym jest precyzyjne edukowanie i wspieranie …
Isaed, , Współpracownicy