Po pierwsze, bądź dla dziecka pierwszą osobą, która wprowadzi go w wirtualny świat Internetu. Pokaż dziecku, że Internet to nie tylko gry czy bajki lecz skarbnica wiedzy, przekazywanej w sposób bardzo ciekawy dla dziecka. Dziecku trzeba od początku wpajać podstawowe zasady bezpieczeństwa w Internecie dotyczące miedzy innymi danych osobowych czy stosunku do innych obcych osób w sieci. Dzieci z natury są łatwowierne i często podają swoje dane. Ważne jest w tym względzie, aby dziecko podając takie informacje wcześniej zapytało o zgodę swoich rodziców.

Należy swoje dziecko uświadamiać o ewentualnym ryzyku umawiania się na spotkanie z osobami poznanymi przez Internet. Internet może okazać się miejscem bardzo niebezpiecznym. We współczesnym świecie dzieci często nie rozróżniają świata wirtualnego od rzeczywistego. Dlatego obowiązkiem rodzica jest pokazanie dziecku krytycznego podejścia do informacji poznanych w Sieci. Mali internauci powinni być świadomi informacje znalezione w Internecie nie są wiarygodne i trzeba je zawsze weryfikować. Trzeba również pamiętać, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami. Nie należy zabraniać korzystania przez dziecko z internatu gdyż jest on doskonałym źródłem edukacyjnym i sposobem miłego spędzania czasu.