Działania Społeczne

Jako instytucja non profit staramy się podejmować wszelkiego rodzaju działania społeczne których celem jest zarówno pomoc, jak i edukacja i przeciwdziałanie różnego rodzaju wykluczeniom czy też nierównościom. Nasze działania są skierowane ku ludziom potrzebującym tam gdzie naprawdę przyniosą zamierzone efekty i pomogą. Staramy się pomagać ludziom naprawdę potrzebującym pomocy, pomóc im w poszerzeniu horyzontów i otwarciu nowych dróg rozwoju.

Ekologia i Edukacja

To kolejne dziedziny w których jako instytucja non profit stawiamy na pomoc i kształcenie, zarówno w zakresie działań prowadzących do podejmowania i uzyskiwania określonych uprawnień czy też umiejętności jak i działań informacyjnych pozwalających na edukację i samoświadomość ekologiczną. Nasze starania dążą do podejmowania inicjatyw poprzez które społeczeństwo zrozumie jak ważna jest ekologia i podejmowanie odpowiednich i świadomych decyzji.

o admin_dlaciebieORG

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin_dlaciebieORG has created 7 blog entries.

Nowa perspektywa, nowe szanse?

Organizacje pozarządowe są niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania naszego kraju. W prowadzeniu swojej działalności korzystają różnych źródeł finansowania ( w dużym stopniu z funduszy unijnych) . Doświadczenia organizacji, zarówno w ubieganiu się o środki jak i w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych dały możliwość ich wpływu na proces tworzenia nowej perspektywy finansowej. Polityki UE w […]

8 kwiecień, 2015|

Co zrobić aby ustrzec dziecko przed niebezpieczeństwem czyhającym na niego w Internecie?

Po pierwsze, bądź dla dziecka pierwszą osobą, która wprowadzi go w wirtualny świat Internetu. Pokaż dziecku, że Internet to nie tylko gry czy bajki lecz skarbnica wiedzy, przekazywanej w sposób bardzo ciekawy dla dziecka. Dziecku trzeba od początku wpajać podstawowe zasady bezpieczeństwa w Internecie dotyczące miedzy innymi danych osobowych czy stosunku do innych obcych osób […]

27 marzec, 2015|

Nie nazywaj mnie alkoholikiem !

Pije bo lubię, pije bo chce, pije bo się denerwuje, pije przez ciebie i w końcu pije bo umieram.
Problem zaczyna się wtedy jak tracimy go z oczu. Na początku dobra impreza parę drinków. Potem ciężka sesja- butelka wina, niezdany egzamin i tak w nieskończoność, aż przychodzi czas gdy jesteś na dnie. Rodzina przyjaciele, przestali cie […]

24 marzec, 2015|

Jak zostać wolontariuszem- mini poradnik w pigułce

Jeśli wyrażasz chęć pomocy innym, jesteś z natury społecznikiem, interesuje cie charytatywna pomoc dla innych to już wygrałeś casting na wolontariusza.
Ale od początku…
Po pierwsze znajdź organizację, której statut jest jak najbardziej bliski twoim poglądom. Jeśli znajdziesz już odpowiednią organizacje musisz zgłosić swoją kandydaturę. Powinieneś skontaktować się z wybranymi organizacjami i spytać o możliwości wzięcia udziału […]

18 marzec, 2015|

Gdzie po prace?

Aby aktywnie rozpocząć poszukiwanie pracy na początek trzeba się udać do powiatowego urzędu pracy, który zajmuje się wspieraniem bezrobotnych. Podejmowane działania w celu znalezienia pracy dla bezrobotnych, finansowane są przede wszystkim ze środków Funduszu Pracy jak również wspierane z rezerwy finansowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Jednym z bardzo ważnych elementów aktywnego poszukiwania pracy jest bezpośredni […]

9 marzec, 2015|

Stop przemocy w domu!

Dzieci, które rosną wśród prze­mocy w domu są bardzo czę­sto zapo­mnia­nymi jej ofia­rami. Prze­mocy wobec nich nie jest tylko w sytuacji gdy są bezpośrednio mal­tre­to­wane lub zanie­dby­wane przez rodzi­ców lecz nawet wtedy, gdy są świad­kami prze­mocy dorosłych. Sto­pień zja­wisk prze­mocy domo­wej i fizycz­nego lub sek­su­al­nego napa­sto­wa­nia dzieci waha w granicy 50 pro­cent. Około połowy liczby kobiet ze […]

2 marzec, 2015|

Światowy dzień inwalidów i osób niepełnosprawnych

20 marca na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. Według Międzynarodowej Organizacji Zdrowia z pewną formą niepełnosprawności na świecie żyje około 1 miliard ludzi. Grupa osób dotkniętych tym problemem wzrasta w przypadku starzejących się społeczeństw, gdzie ograniczenia związane z wiekiem są doświadczeniem coraz szerszej części ludności.
W naszym kraju żyje prawie 6 […]

17 luty, 2015|