Fundacja

Fundacja Dla Ciebie

Głównym celem Fundacji Dla Ciebie jest wspieranie działań dążących do wzmocnienia potencjału polskiego społeczeństwa.

Jesteśmy organizacją non-profit i swoje cele pragniemy osiągnąć poprzez wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, aktywizację społeczno-gospodarczą, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, promocję kultury, edukacji oraz podniesienie świadomości ekologicznej.

Cechuje nas gotowość do działania, chęć nawiązywania współpracy z różnymi środowiskami, konsekwentne dążenie do celu.

Społeczeństwo a świadomość Ekologiczna dzięki Edukacji.

Nasze Społeczeństwo potrzebuje Edukacji. Dzięki której jesteśmy w stanie zmienić nasze podejście do spraw Ekologii. Jest to nasza szansa na budowanie odpowiednich podstaw dla przyszłych pokoleń. Dzięki odpowiednim działaniom zapewnimy sobie odpowiedni poziom dostępu do zdrowej żywności.

Kontakt

Fundacja Dla Ciebie to organizacja, która stawia na pomoc i edukację.

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z nami.
Kontakt